Referat af menighedsrådsmøde den 16. januar 2024

1. Kirkens liv og vækst.
Emne: Kirken som et sted for de svære samfundsdebatter.

 

Med udgangspunkt i konkrete erfaring for debatter i kirken åbnes forslag om at kirken i højere grad bruges til samfundsdebat. Forslag om 2 – 3 debataftner om året. Der lægges både op til paneldiskussion, og at der inviteres en eller flere gæster udefra, der giver et oplæg og efterfølgende diskussion/debat, vigtig at sørge for at problematikker belyses fra flere vinkler.

 

Emnet Aktiv dødshjælp foreslås med deltagelse af forskellige fagligheder: læge, filosof.

 

Der nedsættes et udvalg bestående af: Christina, Flemming, Lis og Jørgen.

 

Emne til næste gang: Børn i Vor Frue kirke, hvordan og hvorfor?

 

                                                                            

2. Processen og ideerne omkring Tænketanken valg til menighedsråd 2024.

 

Valgkampagnen gennemgås. Der laves debataften i forbindelse med valget med titlen ”Kirken i lokalsamfundet”. I den forbindelse holdes åbent planlægningsmøde for menighedsrådets medlemmer kl. 16.00 den 2. april. Selve debatmødes afholdes i august.

Der er valgvagtplan i forbindelse med højmesserne fra 17. marts.

 

 

3. Skal vi have parkeringsvagt på kirkepladsen?

Vi beholder det nuværende system indtil videre.

Kirkeudvalget kommer med en plan.

 

4. Forespørgsel fra FTS – Mamma Mia
2024: lån af sognesalen 12-13 onsdag formiddage forår og efterår

– p.t. er 10 onsdag formiddage reserveret i foråret.

2025: lån af sognesalen 14-15 onsdag formiddage forår og efterår.

Imødekommet.

 

5. Ændring af prisen når kirken holder spisninger.

Forslag: prisen ændres fra 30 kr. til f.eks. 50 kr.
Imødekommet. 50 kr. plus drikkevarer.

Ved næste møde sættes punkt på om betaling til vin ved koncerter.

 

6.  Betaling ved TorsdagsCaféen.

Forslag: der bliver en symbolsk betaling på 20 kr.
Imødekommes ikke. Der opfordres i stedet til at give et beløb til menighedsplejen.

 

7. Forespørgsel - via Mette Hansen - fra kirkens korshærs varmestue i Nørregade, om
lån af lokale i Vor Frue kirkes sognehus til kursus for 20 personer.

Det drejer sig om mandag, tirsdag og onsdag i uge 16 (15.-17. april) i tidsrummet

8-16.
Lokalet kan udlånes mod obligatorisk medvirken fra Anne Ingemann Jensen ca. 4 timer pr dag. Anne Ingemann Jensen aftaler nærmere med kirkens korshær.

 

 

8. Forslag om nytårskur/forårsfest
1. marts kl. 18 for alle ansatte, frivillige og medlemmer af menighedsråd + partner.

Der nedsættes et festudvalg bestående af: Birgit, Anne, Elisabeth, Christina

 

9. Meddelelser fra:

a.         Formanden
Udgift til behandling af borebiller bliver en driftsudgift.
Provstiudvalget søgt om køb af flygel på afbetaling, fremgangsmåden er ikke tilladt. Der udbedes møde med provstiudvalget.

b.         Kontaktpersonen
Intet

c.         Kassereren
Intet

d.        Præsterne
Der kommer en praktikant til kirken. Han er her i uge 9 og 10 og tre uger efter konfirmationerne.

e.         Kirkeudvalget

Intet

f.          Kirkeværgen
Intet

g.        Præstegårdsudvalget
Intet

h.         Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet

i.          Kommunikationsudvalget
Intet

j.          Medarbejderrepræsentanten
Intet

k.         Liturgiudvalget
Intet

l.          Musikudvalget
Intet

m.       KIC

Intet
                  

10.    Eventuelt.

Information om menighedsrådsforeningens kurser:      
Kursus i den gode budgetproces er udsat til 25. september.
Årshjulets kursus den 10. april

Valgkursus i Pårup den 13. marts 17.30-21.30

Temadag på bedding

Tilmeldte til valgkursus: Birgit, Flemming, Elisabeth

Lørdag den 9. marts Generalforsamling og forårsmøde
Tilmeldte: Flemming, Lis og Birgit.

Nytårskuren afholdes torsdag.

Birgit Marcher, Bente Lund Pedersen, Merry Hansen, Søren Windell genopstiller ikke ved næste valg.

 

11. Spørgetid til menighedsrådet.

Der bør males båse til parkering.