Dagsorden for menighedsrådsmøde den 19. marts

 

1.      Gennemgang af årsregnskab for 2023.

          Vor Frue Sogns menighedsråd.

          CVR 22384910 Regnskab 2023.

          Afleveret den xx.xx.2024 kl. xx.xx.

          v/regnskabsfører Michael Nielsen.

          Regnskabet eftersendes.

Samt
2.      Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2023.

          v/regnskabsfører Michael Nielsen.

          Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.

 

 

3.      Kirkens liv og vækst.

          Emne: Børn i Vor Frue Kirke, hvordan og hvorfor?

          Fælles punkt.

 

4.      Godkendelse af synsprotokol for kirken – kirkesyn afholdt den 6. marts 2024.

          Synsprotokol vedhæftet.

          Punkt ved Flemming Hanghøj

 

5.      Godkendelse af synsprotokol for præstegården – synet afholdt den 6. marts 2024.

          Synsprotokol vedhæftet.

          Punkt ved Anne Ingemann Jensen.

         

6.      Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet den 8. februar 2024.

         Punkt 3 godkendelse af parkeringskilte – skilte vedhæftet.

         Referat vedhæftet.

         Punkt ved Birgit Nielsen.

 

 7.      Referat fra medarbejdermødet den 28. februar 2024.

         Referat vedhæftet.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

8.      Ansøgning fra kirketjener Christina Pode om deltagelse i Danmarks          
         kirketjenerforenings årskursus i dagene 21. maj – 23. maj 2024.

          Pris kr. 5.000,00.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

9.      Ansøgning fra kirketjener Torben Brohus om deltagelse i Danmarks          
        kirketjenerforenings årskursus i dagene 21. maj – 23. maj 2024.

          Se vedhæftede.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

10.    Lån af sognehuset til kursus- eller mødevirksomhed.

         Forslag:  hvis der er over 10 personer til et kursus/møde i dagtimerne, kan udlån af

         sognesalen kun ske om mandagen, da kirkens personale ikke arbejder i sognehuset

         denne dag.

         Der skal altid være en frivillig der mod betaling servicerer deltagerne.

         Punkt ved Birgit Nielsen.

 

11.    Forslag fra Torben Brohus om at der nedsættes et kunstudvalg.

          Punkt fra medarbejdermødet.

 

12.    Ansøgning fra Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Landskursus for kordegne i          
         Nyborg 17.-20.- juni 2024.

          Se vedhæftede.

         Punkt ved Birgit Nielsen.

         

13.    Ansøgning fra Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Folkekirkens Lederuddannelse.

          Se vedhæftede.

         Punkt ved Birgit Nielsen.

 

14.    Meddelelser fra:

a.       Formanden

b.      Kontaktpersonen

c.       Kassereren

d.      Præsterne

e.      Kirkeudvalget

f.       Kirkeværgen

g.      Præstegårdsudvalget

h.      Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget

i.        Kommunikationsudvalget

j.        Medarbejderrepræsentanten

k.       Liturgiudvalget

l.        Musikudvalget

m.     KIC

 

15.    Eventuelt.

 

16.    Spørgetid til menighedsrådet.