Referat af menighedsrådsmøde den 13. september 2022

 

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.

2. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.
Høstmarkedet drøftet. Pyntning af kirken var flot. Fin højmesse.
Stemningen på kirkepladsen var fin med underholdende musik og dans i Latinskolen.
Godt indslag med fællessang i Latinskolen.
Spisebilletterne skal være klar til salg, så snart kirkegængerne kommer ud på pladsen.
Pænt salg fra boderne - kritik af, at byttepengene ikke var uddelt på boderne straks, da salget begyndte.
Det blev kort drøftet om højmessen kl. 17 skal ændres evt. til kl. 16!

3. Punkter fra Kirkeudvalgsmødet den 26. august 2022.
Punkt 1. Lukket punkt (Fortroligt).
Punkt 4.
Punkt 5.
Punkt 6.
Referat vedhæftet.
Bjarne Skibbild Skovdal Christensen og stedfortræder Lis Kaspersen forlod møde under punkt1.
Referatet fra kirkeudvalgsmødet blev godkendt.                                                       

4. Beretning ved formanden i h. t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.
Godkendt med få rettelser.
Det undersøges om der var Babysalmesang og Læsekreds i 2021 og så skalKIC - Samarbejdet nævnes.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden
Orientering: Kurser i Fyens Stifts Menighedsrådsforening, Landemodegudstjeneste og
Stiftsdag 2022. Provstesyn den 4. oktober 2022 kl. 10.30. Bispevalg.
Invitation til jubilæumsgudstjeneste i Odense Domkirke i anledning af Folkekirkens Nødhjælps 100-års-jubilæum søndag den 2. oktober kl. 14.00 - alle er velkomne.

b. Kontaktpersonen
Har givet accept til organist Lars Frederiksen på kursusudgifter i forbindelse orgelekskursion 11.-13. november 2022.
Udgift: ca. 4.000,00 kr. dertil tjenestefri med betalt vikar.

c. Kassereren

d. Præsterne

e. Kirkeudvalget

f. Kirkeværgen
Odense Kommune overtager renovationen. Det betyder mere affaldssortering.
Orientering om energibesparelser. Temperaturen i kirken er indstillet til 19 grader.
VVS kontaktes for indstilling af varmegrader i sognehuset.
Orientering om godkendte anlægsarbejder i kirken/sognehuset til budget 2023.
Se vedhæftede fra Provstiet.

g. Præstegårdsudvalget
Orientering om godkendte anlægsarbejder i præstegården.
Se vedhæftede fra Provstiet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Orientering om efterårets arrangementer.
Referat udsendes.
 

i. Kommunikationsudvalget

i. Medarbejderrepræsentanten

k. Liturgiudvalget

l. Musikudvalget
Referat er vedhæftet.

m. KIC
Der henvises til referater fra KIC om Grøn omstilling.

6. Eventuelt.
Orientering om juledagsgudstjeneste og Nytårsgudstjeneste optages i Domkirken for TV-udsendelse.
Næste menighedsrådsmøde den 11. oktober 2022 kl. 17.00.