Referat af menighedsrådsmøde den 28. maj 2024

1.         Kirkens liv og vækst.
Ingen emner til drøftelse.
                          

2.         Ansøgning fra organist Lars Frederiksen om deltagelse i kursus.

Imødekommet.

 

3.         Høstmarked, højskoledag, eller andet fællesarrangement i 2024?

Der er enighed om en højskoledag bestående af gudstjeneste, foredrag og frokost.

En fordel at foredragsholderen er en lokal ressource.

 

4.         Tilbud på Kirke.dk abonnement til reduceret pris.

Henvendelse fra Kirke.dk vedr. tilbud om billigt abonnement indtil 1. december til alle MRere, alle nye MRere og alle medarbejdere. Der tages ikke imod tilbuddet.

 

5.         Gennemgang og udarbejdelse af kirkekassens budget for 2025.

6.         Udfærdigelse af kommentarer til budget 2025.

          Gennemgået og kommenteret samt generel diskussion om budget.

Foreløbig målsætning formuleres. Endelig målsætning udfærdiges på næste menighedsrådsmøde.  Foreløbig årsbudget godkendt 280524 19:08.

       

7.     Meddelelser fra:

          a.         Formanden
          - Information om orienteringsmødet den 14. maj.

          - Nikolai Røge indsættes i Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke den 2. juni.

          - Birgit, Camilla, Flemming, Torben og Merete deltog i Thomas Kingos 100-års   

          - jubilæum.

          - Der afholdes medarbejdermøde den 12. juni.

          - Formanden orienterer om mødet den 17. maj mellem MR, provsten, biskoppen og

            medarbejdere, hvor Jørgen af menighedsrådet bakkes op og dermed bevilges orlov

            til varetagelse af præsteembedet et år i Vollsmose Sogn.

            Fra 1. august 2024 – 1. august 2025.

         b.        Kontaktpersonen
                     Intet.

         c.         Kassereren
                     Intet.

         d.        Præsterne
                     Cristina Schurmann indtræder som vikar under Jørgens orlov.

         e.         Kirkeudvalget

                     Har udarbejdet budget til gennemgang jf. punkt 5.

         f.          Kirkeværgen
                     Installation af nye røgalarmer undersøges.

         g.        Præstegårdsudvalget
                     Intet.

         h.         Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
                     Intet.

         i.          Kommunikationsudvalget
                     Der afholdes møde i kommunikationsudvalget og arbejdsgruppen vedr. årshjulet torsdag den 30. maj.

         j.          Medarbejderrepræsentanten
                     Intet.

         k.         Liturgiudvalget
                     Intet.

         l.          Musikudvalget
                     Intet.

         m.       KIC

                     Søren Holst inviteres til foredrag om ”Kristendom for konfirmandforældre”.

                              

                  

8.     Eventuelt.

          Intet.

 

9.     Spørgetid til menighedsrådet.

          Forslag om anden og jazz-inspireret musik i kirken. Generel opbakning.