Dagsorden for menighedsrådsmøde den 22. februar 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. Gudstjenesteudvalget
o. Foredragsudvalget
p. Kunst- og kulturudvalget
 

3.Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

4. Fra dagsorden til KIC møde den 19.01. 2022.
Et fællesmøde for alle tre menighedsråd?
Er det et formål? Det kunne være en form for visionsproces med fx Kirkefondet!?
Punkt ved KIC-udvalget.

5. Fælles fejring af H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2022.
Vores andel kr. 1.500,00.
Se vedhæftede fra Peter Jacobsen KIC. 
Punkt ved KIC-udvalget.

6. Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget.
Referatet eftersendes.
Punkt ved aktivitetsudvalget.

7. Ansøgning fra kordegn Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Kommunikation i ChurchDesk.Se vedhæftede.
Pris kr. 2.500,00 inkl. moms plus rejseudgifter.Den 31. marts i København.Punkt ved Birgit Nielsen.

8. Kirkerenovering.
Menighedsrådets ønsker ud over budget dateret den 05.03.2021.
Anmodning til provstiudvalget om merbevilling.
Se vedhæftede.
Provstiudvalgets svar.
Provstiudvalget kan ikke bevillige den ansøgte sum, som ekstrabevilling.
Det anbefales, at udgiften tages af de frie midler.
Forslag om at vi bruger kirkens frie midler:
ifølge regnskab 2020 pr. 31.12.2020 kr. 264.000,00
samt en del af forventet overskud 2021 kr. 250.000,00.
Punkt ved renoveringsudvalget.

9. Skal vi med i dette, som kommer som indstik til bl.a. Fyens Stiftstidende? 
Sommeroplevelser på Fyn, udkommer den 26. juni 2022.
Kvart side, 4000 kr.  ex moms, e-profil og miljøtillæg

10. Skal vi med i dette, som kommer som indstik til bl.a. Fyens Stiftstidende?
Jul Fyn, udkommer den 13. november 2022.
Kvart side, 4000 kr.  ex moms, e-profil og miljøtillæg

11. Eventuelt.