Dagsorden for menighedsrådsmøde den 26. april 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. Gudstjenesteudvalget
o. Foredragsudvalget
p. Kunst- og kulturudvalget

3. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

4. Forslag til fremtidige kirkestillinger.
Punkt fra kirkeudvalgsmødet den 19. april 2022.
Referat fra kirkeudvalgsmødet er vedhæftet.
Punkt ved kirkeudvalget.

5. Godkendelse af synsprotokol af 6.04.2022 for Vor Frue Kirke, sognehus, Latinskolen og udenomsarealerne.
Synsprotokol vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

6. Godkendelse af synsprotokol af 6.04.2022 for præstegården Georgsgade 50.
Synsprotokol vedhæftet.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen og Birgit Marcher.

7. Valg af nyt medlem til projekt Kirken i City.
Lis Kaspersen ønsker at udtræde af projektet.
Punkt ved Birgit Nielsen. 

8. Forslag om at vi opretter et Musikudvalg.
Punkt ved Birgit Nielsen.

9. Valg af medlemmer til Musikudvalget.
Født medlem er organist Lars Frederiksen.
Punkt ved Birgit Nielsen.

10. Forslag om, at kordegn Elisabeth B. Marcussen og kirketjener Torben Brohus
bliver medlemmer af liturgiudvalget.
Punkt ved Birgit Nielsen.

11. Eventuelt.