Dagsorden for menighedsrådsmøde den 28. maj 2024

1.       Kirkens liv og vækst.

          Fælles punkt.

 

2.       Ansøgning fra organist Lars Frederiksen om deltagelse i kursus.

          Se vedhæftede.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

3.       Høstmarked, højskoledag, eller andet fællesarrangement i 2024?

          Fælles punkt.

 

4.       Gennemgang og udarbejdelse af kirkekassens budget for 2025.

          Foreløbig driftsramme kr. 3.983.706.

          Gennemgang ved Michael Nielsen.

          Se vedhæftede referat fra kirkeudvalgsmødet den 21. maj 2024.

 

5.       Udfærdigelse af kommentarer til budget 2025.

          Udarbejdes på menighedsrådsmødet.

          Se vedhæftede referat fra kirkeudvalgsmødet den 21. maj 2024.

         

6.       Meddelelser fra:

a.       Formanden

b.       Kontaktpersonen

c.       Kassereren

d.      Præsterne

e.       Kirkeudvalget

f.       Kirkeværgen

g.       Præstegårdsudvalget

h.       Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget

i.        Kommunikationsudvalget

j.        Medarbejderrepræsentanten

k.       Liturgiudvalget

l.        Musikudvalget

m.      KIC

 

7.       Eventuelt.

 

8.       Spørgetid til menighedsrådet.