Referat af menighedsrådsmøde den 26. april 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.

2. Meddelelser fra:
a. Formanden
Koncert med Kurt Ravn den 1. december 2022.

b. Kontaktpersonen
Intet.

c  Kassereren
Intet.

d.  Præsterne
Intet.

e. Kirkeudvalget
Intet.

f. Kirkeværgen
Intet.

g. Præstegårdsudvalget
Intet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet.

i. Kommunikationsudvalget
Intet.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet.

k. Renoveringsudvalget
Intet.

l. Liturgiudvalget
Intet.

m. Musikudvalget
Intet.

n. Gudstjenesteudvalget
Intet.

o. Foredragsudvalget
Intet.

p. Kunst- og kulturudvalget
Intet.

3. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.
Drøftelse af.
Kirkearbejde i børnehøjde, Skole- og kirkesamarbejde med forskellige klassetrin.       

4. Forslag til fremtidige kirkestillinger.
Punkt fra kirkeudvalgsmødet den 19. april 2022.
Referat fra kirkeudvalgsmødet er vedhæftet.
Punkt ved kirkeudvalget.
Gennemgået og godkendt.

5. Godkendelse af synsprotokol af 6.04.2022 for Vor Frue Kirke, sognehus, Latinskolen og udenomsarealerne.
Synsprotokol vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.
Gennemgået og godkendt.

6. Godkendelse af synsprotokol af 6.04.2022 for præstegården Georgsgade 50.
Synsprotokol vedhæftet.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen og Birgit Marcher.
Anne og Dorte indkøber nyt komfur i 2022.
Gennemgået og godkendt.

7. Valg af nyt medlem til projekt Kirken i City.
Lis Kaspersen ønsker at udtræde af projektet.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Anne Ingemann Jensen er valgt.

8. Forslag om at vi opretter et Musikudvalg.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Forslaget vedtaget.

9. Valg af medlemmer til Musikudvalget.
Født medlem er organist Lars Frederiksen.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Valgt er: Bente Lund Pedersen, Lis Kaspersen, Flemming Hanghøj, Jørgen Samsing Bendixen og Birgit Nielsen.

10. Forslag om, at kordegn Elisabeth B. Marcussen og kirketjener Torben Brohus bliver medlemmer af liturgiudvalget. Punkt ved Birgit Nielsen.
Forslaget er vedtaget.

11. Eventuelt.
Drøftelse af:
Sammenkomst i efteråret for menighedsrådet/stedfortrædere og kirkens personale/kor.
Indretning af parkering på kirkepladsen, således der ikke parkeres foran Latinskolen.
En mindesten på græsplænen for døde i sognet.