Dagsorden for menighedsrådsmøde den 25. april 2023

Dagsorden

1. Gennemgang af årsregnskab for 2022
Vor Frue Sogns menighedsråd.
CVR 22384910 Regnskab 2022.
Afleveret den xx.xx.2023 kl. x.xx.
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Regnskabet eftersendes.
Punkt ved kirkeudvalget.                          

2. Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2022
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.
Punkt ved kirkeudvalget.

3. Drøftelse af ansættelse af ny kirketjener.
Forslag: Spisebordet, skab til porcelæn og kaffemaskine m.v. i nuværende personalerum flyttes til rummet ved kirkekontoret. 
Affaldssækkene fra dette rum flyttes til andet rum.
Nuværende bord fjernes.
Hylden til bakkerne bibeholdes, men bakkerne flyttes til andet rum.
Kirketjenerne deler fremover kontor med menighedsrådet.
Kirketjenerne bruger deres nuværende computer.
Der bliver gjort plads til kirketjenernes mapper i reolerne på kontoret.
Skrivebordet i personalerummet fjernes.
Punkt ved kirkeudvalget.

4. Skal vi fortsætte med Kirke.dk? Årligt abonnement kr. 7.500,00?
Forslag: Abonnementet opsiges hurtigt muligt.
Punkt ved kirkeudvalget.

5. Kirkens liv og vækst. 
Fælles punkt.

6. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet. 
Kirken.
Punkt ved Flemming Hanghøj.                            

7. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet.
Præstegården.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.

8. Meddelelser fra: 
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j.  Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

9. Eventuelt.

10. Spørgetid til menighedsrådet.