Referat af menighedsrådsmøde den 22. februar 2022

 

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Meddelelser fra:

Formanden 
Kontakt til Østerbro Borgerforening. Borgerforeningen er under opløsning, men de ønsker at få tilsendt information om større arrangementer.                         

Kontaktpersonen
Intet

Kassereren
Intet
 

Præsterne
Intet

Kirkeudvalget
Intet

Kirkeværgen
Intet

Præstegårdsudvalget
Intet

Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Information om børnefastelavnsgudstjeneste

Kommunikationsudvalget
Materiale til kirkeblad skal være afleveret
Information om vores fremtid i KIC

Medarbejderrepræsentanten
Intet

Renoveringsudvalget
Information om renovering. Tidsplanen følges, og vi kan åbne 1. maj.

Liturgiudvalget
Møde 22. marts

Musikudvalget
Intet

Gudtjenesteudvalget
Festgudstjeneste den 8. maj

Foredragsudvalget
En aftale med Møntergården den 11. maj i regi VFF

Kunst- og kulturudvalget
Der er landet to aftaler i regi VFF: med Poetry Slam Fyn den 11. juni og StorySlam Fyn den 14. juni

3. Kirkens liv og vækst.
Om Tyge Mortensens foredrag.

4. Fra dagsorden til KIC møde den 19.01. 2022. Et fællesmøde for alle tre menighedsråd?
Vi takker nej. Samarbejdet skal ske ved repræsentation fra de enkelte kirker.

5. Fælles fejring af H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2022.
Vi har som udgangspunkt sagt ja.

6.  Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget.
Referat ikke udsendt. Møde 23. januar er det vedtaget at vi pga. VFF holder et roligt efterår. Referatet godkendes og eftersendes.

7. Ansøgning fra kordegn Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i  Kommunikation i ChurchDesk.
Imødekommes.

8.  Kirkerenovering. Menighedsrådets ønsker ud over budget dateret den 05.03.2021.
Anmodning til provstiudvalget om merbevilling.
Se vedhæftede.
Provstiudvalgets svar.
Provstiudvalget kan ikke bevillige den ansøgte sum, som ekstrabevilling.
Det anbefales, at udgiften tages af de frie midler.
Forslag om at vi bruger kirkens frie midler:
ifølge regnskab 2020 pr. 31.12.2020 kr. 264.000,00
samt en del af forventet overskud 2021 kr. 250.000,00.
Imødekommet


9. Skal vi med i dette, som kommer som indstik til bl.a. Fyens Stiftstidende?  Sommeroplevelser på Fyn.
Vi køber ikke annonceplads.

10. Skal vi med i dette, som kommer som indstik til bl.a. Fyens Stiftstidende? Jul Fyn.
Vi køber ikke annonceplads.

11. Eventuelt.
Møde i skoletjenesten den 23. marts.
Stine Lene Hansen holder foredrag i regi Det gode liv den 28. april.
Kirkesyn 6. april vi får to gæster til syn.
Indsamlere til Folkekirkens nødhjælps indsamling den 13. marts efterlyses.