Referat af menighedsrådsmøde den 23. april 2024

1. Kirkens liv og vækst.

Emne?: Kom gerne med forslag på dagen.

-  Brugen af 100 salmer i gudstjenesten

     o   Gode tekster, nemme at lære, et frisk pust

     o   Der foreslås en sangaften med udgangspunkt i de 100 Salmer

 

2.     Beretning ved formanden i h. t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.

Godkendes med rettelser.

 

3.     Forslag om, at flere menighedsrådsmedlemmer bidrager til årsberetningen ved  orienteringsmødet den 14. maj.

Det foreslås at en gruppe på ca. 5 menighedsrådsmedlemmer laver en fælles præsentation af årsberetningen, hvilket vedtages.

 

4.     Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2024.

Gennemgås.

 

5.     Skema til dialogmøde 2025
Gennemgås. Synsrapport indsendes til provstiet.

 

6.     Møde om fremtidigt samarbejde i City Kirkerne.

Birgit Nielsen vælges som repræsentant for Vor Frue Kirke.

 

7.     Syng Sammen i Kirkerne i Centrum.

Vi fortsætter samarbejdet Lizzi Mark vælges som koordinator for Vor Frue Kirke.

 

8.     KIC-Portalen – skal vi fortsætte med den?

Vi fortsætter med løsningen.

 

9.     Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks.

Godkendes.

 

10.   Godkendelse af vedtægt for regnskabsfører.

Godkendes.

 

11.   Godkendelse af vedtægt for valgt kasserer.

Godkendes.

 

12.   Underskrive referatet fra menighedsrådsmødet den 19. marts 2024.

Underskrives

 

13.   Meddelelser fra:

a.       Formanden

Intet

b.      Kontaktpersonen

Henvendelser fra jobkonsulenter om praktik ligger ved kontaktperson og det involverede personale.

c.       Kassereren

Klarlæggelse af hvem der kan deltage i Landsforeningen af Menighedsråds kurser.

d.      Præsterne
Information om hvad kirkerummet også kan.

e.      Kirkeudvalget
Intet

f.       Kirkeværgen

Intet

g.      Præstegårdsudvalget

Intet

h.      Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet

i.        Kommunikationsudvalget
Information om Årshjul

Information om henvendelse fra Familie Journalen

j.        Medarbejderrepræsentanten
Intet

k.       Liturgiudvalget

Intet

l.       Musikudvalget

Intet

m.     KIC

Intet

       
14.   Eventuelt.

Efterlysning af dato for høstmarked/skal der afholdes høstmarked.
Den årlige udflugt bliver den 16. juni.
Information om besøg på Søbysøgaard.
Dato for Kirkeudvalgsmøde bliver den 21. maj kl. 10.00.

 

15.   Spørgetid til menighedsrådet.

Parkering i forbindelse med konfirmation, afspærring og fjernelse af fremmede biler.