Dagsorden for menighedsrådsmøde den 16. januar 2024

 

1. Kirkens liv og vækst. 
Emne: Kirken som et sted for de svære samfundsdebatter.

2. Processen og ideerne omkring Tænketanken valg til menighedsråd 2024.
Orientering ved kordegn Elisabeth B. Marcussen
Punkt ved Birgit Nielsen

3. Skal vi have parkeringsvagt på kirkepladsen?
Punkt ved Birgit Nielsen        

4. Forespørgsel fra FTS – Mamma Mia
2024: lån af sognesalen 12-13 onsdag formiddage forår og efterår
– p.t. er 10 onsdag formiddage reserveret i foråret.
2025: lån af sognesalen 14-15 onsdag formiddage forår og efterår.

5. Ændring af prisen når kirken holder spisninger.
Forslag: prisen ændres fra 30 kr. til f.eks. 50 kr.
Punkt ved Birgit Marcher.

6. Betaling ved TorsdagsCaféen.
Forslag: der bliver en symbolsk betaling på 20 kr.
Punkt ved Birgit Marcher.

7. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

8. Eventuelt.

9. Spørgetid til menighedsrådet.