Dagsorden for menighedsrådsmøde den 22. marts 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2.  Gennemgang af årsregnskab for 2021
Vor Frue Sogns menighedsråd.
CVR 2238910 Regnskab 2021
Afleveret den xx.xx.xx… 
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Regnskabet eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher / Birgit Nielsen.                          

3. Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2021
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.
Punkt ved Birgit Marcher / Birgit Nielsen.

4. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. Gudstjenesteudvalget
o. Foredragsudvalget
p. Kunst- og kulturudvalget

5. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

6. Stillingtagen til skrivelse til biskop Tine Lindhardt og Henrik Harnow.
Skrivelsen vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

7. Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget.
Referatet vedhæftet.
Punkt ved aktivitetsudvalget.

8. Forslag om, at der efter afleveringen af kirken (gennemgang med arkitekt/ håndværkere) den 22. april holdes en lille reception i kirken for arkitekt, håndværkere, kirkens medarbejdere og menighedsråd.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

9. Eventuelt.