fæefaæef

Skriv tekst her

Skriv tekst her

Mød menighedsrådet

Det siddende menighedsråd er valgt for perioden 2020 - 2024

Mette Hansen

Udvalgspost:
Aktivitetsudvalg

Repræsentant til Folkekirkens Tværkulturelle samarbejde

Merry Hansen

Udvalgsposter:
Kommunikationsudvalg
Aktivitetsudvalg

Dorte Larsen

Udvalgsposter:
Liturgiudvalg
Kirkeudvalg

Repræsentant til Folkekirkens Tværkulturelle samarbejde

Søren Windell

Udvalgspost:
Valgudvalg

Anne Ingemann Jensen

Udvalgsposter:
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg

Repræsentant til Folkekirkens Skoletjeneste

Bente Lund Pedersen

Udvalgsposter:
Kirkeudvalg
Kommunikationsudvalg

Menighedsrådets repræsentant ved det årlige medarbejdermøde

undefined

Flemming Hanghøj

Næstformand/Kirkeværge

Udvalgsposter:
Liturgiudvalg
Valgudvalg

undefined

Birgit Marcher

Intern kasserer

Udvalgsposter:
Kirkeudvalg
Præstegårdsudvalg

Repræsentant ved Budgetsamråd

Birgit Marie Louise Nielsen

Formand/Kontaktperson

Udvalgsposter:
Valgudvalg
Liturgiudvalg
Kommunikationsudvalg
Kirkeudvalg
Liturgiudvalg

Camilla Balslev

Sognepræst

Udvalgsposter:
Kommunikationsudvalg
Liturgiudvalg
Aktivitetsudvalg

Jørgen Samsing Bendixen

Sognepræst, KBF

Udvalgsposter:
Kirkeudvalg
Kommunikationsudvalg
Liturgiudvalg
Aktivitetsudvalg

Lizzi Mark

Udvalgsposter:
Kirkeudvalg

Lis Kaspersen

Udvalgsposter:
Musikudvalget Kommunikationsudvalget
Liturgiudvalget

Elisabeth Bjørson Marcussen

Sekretær/Kordegn

Udvalgsposter:
Kommunikationsudvalg
Liturgiudvalg