Dagsorden for menighedsrådsmøde den 28. marts 2023

 

1. Kirkens liv og vækst. 
Herunder ”Unges trivsel”
Fælles punkt.

2. Godkendelse af synsprotokol for kirken – kirkesynet afholdt den 9. marts 2023.
Synsprotokol vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj. 

3. Forslag til driftsønsker/anlægsønsker i 2024 samt forslag til driftsønsker/anlægsønsker efter 2024.
Skemaet skal indsendes til Provstiet.
Punkt ved Flemming Hanghøj og Birgit Nielsen.             

4. Sang fællesskabet de 5 kirker imellem (Vor Frue kirke, Domkirken, Klosterkirken, Sankt Hans kirke og Ansgars kirke) foreslår, at hver kirkes kor medvirker til hver fælles sangtime i kirkerne år 2023 - 2024.
Forslag:  januar 2024 i Vor Frue kirke.
Udgift kr. 3.000,00 til koristerne.
Punkt ved Maiken Bitsch Müller Madsen.

5. Annoncering i Kirkens Veje?
Biskoppen og Fyens Stift – Kirkens Veje
Tillæg til Fyens Stiftstidende og Fyens Amts Avis
Udkommer torsdag en 18. maj 2023
¼ side kr. 5.422,00 inkl. moms.
Annoncen fra 2022 vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

6. Drøftelse af ansættelse af ny kirketjener. UDGÅR
Punkt ved Birgit Nielsen

7. Beretning ved formanden i h. t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.
Punkt ved Birgit Nielsen.

8. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

9. Eventuelt.

10. Spørgetid til menighedsrådet.