Dagsorden for menighedsrådsmøde den 9. august 2022

Dagsorden:

1. Spørgetid til menighedsrådet.
2. Kirkens liv og vækst.
3. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 30.06.2022.
Regnskabet eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher.
4. Ansøgning fra regnskabsføreren om en lønforhøjelse på kr. 1.432,00 pr. måned, gældende fra 1. oktober 2022.
Punkt ved Birgit Nielsen. 
5. Korsang i Letbanen.
Punkt og orientering ved Jørgen Samsing Bendixen.
6. Meddelelser fra:
a.          Formanden
b.          Kontaktpersonen
c.          Kassereren
d.         Præsterne
e.          Kirkeudvalget
f.          Kirkeværgen
g.         Præstegårdsudvalget
h.         Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i.          Kommunikationsudvalget
j.          Medarbejderrepræsentanten
k.         Liturgiudvalget
l.          Musikudvalget
m.        KIC
7. Eventuelt.