Dagsorden for menighedsrådsmøde den 21. juni 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

3. Evaluering af festugerne.

4. Hvad skal der foregå på høstmarkedet den 4. september

5. Kirkekassens budget for 2023 påført menighedsrådets ønsker jf. Synsudskrifterne.
Budget 2023 vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

6. Skal der betales et beløb for lån/leje af sognehuset, når arrangementet er af privat
karakter?
Regulativ for sognehuset vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen og Flemming Hanghøj.

7. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. KIC

6. Eventuelt.