Dagsorden for menighedsrådsmøde den 28. februar 2023

1. Kirkens liv og vækst.
Herunder ”Unges trivsel”
Fælles punkt.                               

2. Forberedelse til menighedsrådsvalget 2024.
Synlighed, dialog og kommunikation.
Punkt ved kommunikationsudvalget v/Elisabeth B. Marcussen.

3. Godkendelse af referatet fra kommunikationsudvalget den 10. februar.
Referat vedhæftet.
Punkt ved kommunikationsudvalget.

4. Ansættelse af ny kirketjener pr. 1. maj – evt. tidligere.
Punkt ved Birgit Nielsen.                                      

5. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Punkt ved Birgit Nielsen.

6. Skal der parkeringsvagt på kirkepladsen igen?
Punkt ved Flemming Hanghøj.

7. Invitation til bispevielsen den 2. april 2023 for 1 person evt. 2.
Indbydelse vedhæftet.
Forslag om, at vi trækker lod blandt menighedsrådsmedlemmerne. 
Punkt ved Birgit Nielsen.

8. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

9. Eventuelt.

10. Spørgetid til menighedsrådet.