Referat af menighedsrådsmøde den 25. april 2023

1. Gennemgang af årsregnskab for 2022
Vor Frue Sogns menighedsråd.
CVR 22384910 Regnskab 2022.
Afleveret den 25.04.2023 kl. 18.02.
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Regnskabet eftersendes.
Samt
2. Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2022
 v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.
Bente Lund Pedersen og Dorte Larsen ankommer under gennemgang til punktet.

Regnskabet 2022 gennemgås og godkendes samt afleveres 250423 kl. 18.02.
Til næste møde sættes punktet ”forslag til besparelser” på dagsorden.

3. Drøftelse af ansættelse af ny kirketjener.
Forslag: Spisebordet, skab til porcelæn og kaffemaskine m.v. i nuværende personalerum flyttes til rummet ved kirkekontoret. Affaldssækkene fra dette rum flyttes til andet rum. Nuværende bord fjernes.Hylden til bakkerne bibeholdes, men bakkerne flyttes til andet rum. Kirketjenerne deler fremover kontor med menighedsrådet. Kirketjenerne bruger deres nuværende computer.Der bliver gjort plads til kirketjenernes mapper i reolerne på kontoret. Skrivebordet i personalerummet fjernes.
Punkt ved kirkeudvalget.

Godkendt. Rummet kommer udelukkende til at fungere som personalerum og evt. kirketjenerkontor.
Flytning foretages den 27. og 28. april.
 

4. Skal vi fortsætte med Kirke.dk? Årligt abonnement kr. 7.500,00?
Forslag: Abonnementet opsiges hurtigt muligt.
Punkt ved kirkeudvalget.

Godkendt.

5. Kirkens liv og vækst.
Camilla Balslev:
- Mette Hansen og Camilla har aftale med Ulrik Andersen fra Domkirken vedr. Ung-Domkirke.
- Udvekslingsmøde den 26. april vedr. arbejde for unge.

- Opmærksomhed på at der er kommet flere besøgende til gudstjenesterne.

6. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet.
Kirken.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

Udgår og sættes på dagsorden til næste møde

7. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet.
Præstegården.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.

Udgår og sættes på dagsorden til næste møde

8. Meddelelser fra:
a. Formanden
- DAP er lukket den 12. april og afløst af FIN, Folkekirkens intranet. Gennemgang af det nye system ved næste møde.
- Formandsmøde den 17. maj kl. 17-19 ændres til åbent møde hvor alle menighedsråd i provstiet er inviteret. Mødet afholdes i Bolbros menighedshus. Dagsorden følger.

b. Kontaktpersonen
- Organisten er sygemeldt, der er vikardækning til alle handlinger de næste 2 uger.
- Vi tager afsked med kirketjener Katrine den 30. april efter højmessen.
- Ny kirketjener, Christina Pode, begynder mandag den 1. maj.                         

c. Kassereren
Intet

d. Præsterne
Intet

e. Kirkeudvalget
- Der afholdes reception for organist Lars Frederiksen i anledning af hans 25-års jubilæum den 3. september.

f. Kirkeværgen
Intet

g. Præstegårdsudvalget
- der er indkøbt ny plæneklipper til præstegården.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
- Sommerudflugten den 4. juni falder sammen med landsforeningens af menighedsråds årsmøde. Camilla Balslev overtager højmessen denne dag.

i. Kommunikationsudvalget
- Information om nyt hjemmesideprogram.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet

k. Liturgiudvalget
Intet

l. Musikudvalget
Intet

m. KIC
- Samarbejdet omkring og selve arrangementet påskemorgen forløb meget fint.

9. Eventuelt.
Intet.

10. Spørgetid til menighedsrådet.                   
- spørgsmål til udgift til elevator
- spørgsmål vedr. regulering af betaling for kirkefrokosterne, vi tager punktet op på næste mr møde.
- spørgsmål vedr. Stiftsavisen.