Dagsorden for menighedsrådsmøde den 13. september 2022

 

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.                             

3. Punkter fra Kirkeudvalgsmødet den 26. august 2022.
Punkt 1. Lukket punkt (Fortroligt).
Punkt 4.
Punkt 5.
Punkt 6.
Referat vedhæftet.
Punkt ved kirkeudvalget.

4. Beretning ved formanden i h.t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.
Punkt ved Birgit Nielsen.
                         
5. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

6. Eventuelt.