Dagsorden for menighedsrådsmøde den 24. maj 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Eftersendes.
Kirken.
Punkt ved Flemming Hanghøj.                        

3.Gennemgang af prissat synsudskrift.
Eftersendes.
Præstegården.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.

4. Gennemgang og udarbejdelse af kirkekassens budget for 2023 samt kommentarer til budgettet.
Foreløbig driftsramme kr. 3.632.700 er udmeldt fra provstiet.
Budgetforslaget fremlægges af regnskabsfører Michael Nielsen.
Budgetforslag eftersendes.
Punkt ved Kirkeudvalget.

5. Udfærdigelse af kommentarer til budget 2023.
Menighedsrådets målsætninger for 2023.
Punkt ved Kirkeudvalget.

6. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2022.
Fremlægges af regnskabsfører Michael Nielsen.
Kvartalsrapport eftersendes.
Budgetopfølgning eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher.

7. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. KIC

8. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

9. Skal vi fortsætte med KIC.
Vedhæftet skrivelse fra formand Eva Haue fra domkirken
Punkt ved Birgit Nielsen.

10. Underskrive referatet fra 26. april 2022.
Punkt ved Birgit Nielsen.

11.Eventuelt.