Dagsorden for menighedsrådsmøde den 22. november 2022

Dagsorden:

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Kirkens liv og vækst.
Oplæg ved Mette Hansen.   Udgår - kommer på til næste møde, som et særskilt punkt.
Fælles punkt.

3. Punkter fra medarbejdermødet 7.10.2022.
1.  Ønske at der udarbejdes personalehåndbog.
2.  Ønske at der afholdes 3 personalemøder årligt.
Referatet vedhæftet. 
Punkter ved Birgit Nielsen.

4. Godkendelse af referat fra kommunikationsudvalgsmødet den 22.09.2022.
Referatet vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

5. Skal vi begynde med kirkekaffe igen efter højmessen kl. 10.00 og efter højmessen
kl. 17 et glas vin?
Forslag fra 2. søndag i advent!
Punkt ved Birgit Nielsen.

6. Kirke Care i Odense.
Se vedhæftede filer.
Punkter ved Birgit Nielsen.

7. Formidlingsappen ”Useeum” der er målrettet museer og andre kulturinstitutioner.
Muligheden for at oprette en profil med de tre city-sogne og dele prisen.
Pris: 8.000kr. i opstart – dækker ikke udvikling af materiale. Det skal vi selv stå for eller betale os fra (evt. gennem Useeum).
Pris: 500kr. om måneden. Dækker en guide. Derudover 200kr. pr guide – f.eks. en indendørs guide.
Se vedhæftede.
Punkt ved Birgit Nielsen.

8. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 30.09.2022.
Regnskabet eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher.
9. Ansøgning om økonomisk tilskud til Café Paraplyen, Odense.
Ansøgning vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

10. Ansøgning om økonomisk tilskud til Sct. Nicolai Tjenesten Fyn.
Ansøgning vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

11. Fastsættelse af økonomisk tilskud til Reden.
Punkt ved Birgit Nielsen.

12. Fastsættelse af økonomisk tilskud til Børn og unge i sorg.
Punkt ved Birgit Nielsen.

13. Forslag til datoer for kommende ordinære menighedsrådsmøder.
Tirsdag den:
17. januar 2023 Ændret til den 24. januar
21. februar 2023 Ændret til den 28. februar
Årsregnskab 2022 21. marts 2023Ændret til den 28. marts Mødepligt
25. april 2023
Budget 2024 – foreløbigt 23. maj 2023 Mødepligt
20. juni 2023
Juli intet møde
8. august  2023
5. september 2023
Revisionsprotokollat 2022 10. oktober 2023 Mødepligt
Budget 2024 – endeligt 7. november 2023 Mødepligt
28. november 2023 Konstituering Mødepligt
December intet møde
Alle dage kl. 17.00 i sognehuset.
Punkt ved Birgit Nielsen.

14. Valg af nyt medlem til kirkeudvalget - Bjarne Skibbild Skovdal Christensenønsker at udtræde.
Punkt ved Birgit Nielsen.

15. Ønske fra Bjarne Skibbild Skovdal Christensen om at indtræde i liturgiudvalget.
Punkt ved Birgit Nielsen.

16.Valg af:
a. Formand for kirkeåret 2023
b. Næstformand for kirkeåret 2023
c. Kontaktperson for kirkeåret 2023
d. Kirkeværge for kirkeåret 2023
e. Kasserer for kirkeåret 2023
f. Bygningssagkyndig for kirkeåret 2023
g. Underskriftsberettiget for kirkeåret 2023
Punkt ved Birgit Nielsen.

17. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

18. Eventuelt.