Valg til menighedsrådet 2024

Følg med her på siden, der opdateres løbende om aktiviteter i forbindelse med valget

Aktiviteter:
Hver søndag efter højmessen har du mulighed for at snakke med et medlem af menighedsrådet. Her kan du høre mere om hvad det vil sige at sidde i et menighedsråd.

 

Deltag i menighedsrådsmøderne, find datoerne herunder og dagsorden ved at følge linket her

 

Offentligt menighedsmøde tirsdag den 14. maj kl. 19 i Sognehuset. Dagsorden - følg linket her

 

Valg til menighedsrådet tirsdag den 17. september kl. 19.00 i kirken.

 

I efteråret 2024 er der valg til menighedsråd i hele landet. Det betyder, at der skal findes kandidater, som har lyst til at bidrage til det kirkelige arbejde.

 

Som en del af flere aktiviteter inviterer menighedsrådet til offentligt menighedsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00 i sognehuset, hvor menighedsrådet bl.a. vil orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og redegøre for det seneste års regnskab (2023) samt budgettet for 2025. Dagsorden for menighedsmødet den 14. maj 2024 vil kunne læses på kirkens hjemmeside eller på opslag i kirke og sognehus.

 

Desuden orienteres der om datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet samt afklare, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen.
Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 17. september 2024 kl. 19.00 i kirken.

 

Deltag i menighedsrådsmøderne:
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, hvor du kan få et indblik i menighedsrådets arbejde og har mulighed for at vurdere om menighedsrådet skulle være noget for dig. Orienter dig også her på vores hjemmeside, hvor der i løbet af de næste måneder vil blive stillet skarpt på valget, og de mange spørgsmål der kan være til menighedsrådsarbejdet.

Menighedsrådsvalg 2024 - om at sidde i et menighedsråd

a

a

Læs her hvad nuværende medlemmer af Vor Frue Sogns menighedsråd
siger om menighedsrådsarbejdet

Søren Windel

Menigt medlem af menighedsrådet
Medlem af valgudvalget

"Den folkelige forankring i menighedsrådet er vigtig og et omdrejningspunkt i folkekirken. Samtalerne om udviklingen af kirken i lokalsamfundet og den rolle, er grunden til at jeg stillede op. Jeg vil gerne tage ansvar for mit sogn og lokalområde og samtalerne om udviklingen af kirken er spændende. 

Ud over møderne, er der en times forberedelse til møderne, særligt hvis der er økonomi på dagsordenen."

Lizzi Mark

Menigt medlem af menighedsrådet
Medlem af Kirkeudvalget

"Den tidligere sognepræst og et par stykker fra menighedsrådet, spurgte om jeg havde lyst til at gå ind i arbejdet. Det at være i menighedsrådet gør, at jeg har indflydelse på, hvad der sker i sognet". 

Flemming Hanghøj

Næstformand og kirkeværge

"Efter jeg fik et par opfordringer i begyndelsen jeg kom i Vor Frue, lyttede jeg til, hvad der foregik. Jeg syntes jeg havde noget at bidrage med i forbindelse med  erfaring fra job i det private erhvervsliv. En generel interesse i, hvad der foregår i området, hvor jeg bor, fik mig til at stille op til menighedsrådet. Det gode samarbejde i menighedsrådet og opgaverne motiverer mig.

jeg er kirkeværge og næstformand, og med i et par udvalg. Som kirkeværge er der mange  forskellige opgaver fra små til store ting omkring bygninger mv. I den sidste periode er kirken blevet renoveret og i den forbindelse har der  været mange spændende og udfordrende opgaver. Der har også været en del omkring computer/elektronik/ foto. De ting har jeg erfaring med fra tiden i job.

Udvalg fungerer på den måde at de forskellige medlemmer kommer med forskellige input, hvilket så bliver samlet til en fælles udtalelse.

Jeg bruger 1-3 dage om ugen på arbejdet."

undefined

Lis Kaspersen

Menigt medlem af menighedsrådet
Medlem af musik-, kommunikations- og liturgiudvalget

 

"Da jeg startede i menighedsrådet, for ca 12 år siden, vidste jeg ikke ret meget om menighedsrådet. Jeg blev “prikket” midt i en valgperiode. Det har jeg aldrig fortrudt. Det er et dejligt arbejde som spænder over rigtig mange ting. Jeg har været kasserer og kontaktperson i mit første menighedsråd, og det var begge ting meget spændende og lærerigt. 

I det nuværende råd er jeg med i musikudvalget, kommunikationsudvalget og liturgiudvalget. Glæder mig til at komme igang med de nye udvalg. Jeg vil med glæde “prikke” andre til at stille op, da det er dejligt og spændende at være en del af, og man behøver ikke og have nogen baggrundsviden."

 

 

undefined

Birgit Nielsen

Formand, kontaktperson og medlem af flere udvalg

"Menighedsrådsarbejdet er vigtigt fordi det medvirker til at styrke Den Danske Folkekirke. Samarbejde i de forskellige udvalg, menigheden er støt og roligt vokset, afsluttet større renovering af kirken. Lyst til at gøre min indflydelse gældende i de kirkelige aktiviteter.

Jeg blev opfordret og fik efter deltagelse i kirkens gudstjenester lyst til at få indblik i kirkens mange forskellige opgaver. Der opnås gode resultater, samarbejdet og kontakter ud ad til. 

Jeg har aldrig taget tid på hvor meget tid jeg bruger, – det er tidskrævende, men interessant og overkommeligt. 

Opgaverne fordeles på den måde, at vi har flere forskellige udvalg hver med deres arbejdsområde. 
Vi er fælles om mange opgaver, men arbejder også individuelt afhængig af opgavens art."