Referat af menighedsrådsmøde den 24. maj 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.

2. Gennemgang af prissat synsudskrift - Kirken.
Gennemgået og godkendt. Ansøgning om 5% midler til reparation af elevator fremsendes til provstiet.

3. Gennemgang af prissat synsudskrift – Præstegården.
Gennemgået og godkendt.

4. Gennemgang og udarbejdelse af kirkekassens budget for 2023 samt kommentarer til budgettet.
Gennemgået og godkendt.

5. Udfærdigelse af kommentarer til budget 2023.
Gennemgået og godkendt.

6. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2022.
Gennemgået og godkendt.

7. Meddelelser fra:
a. Formanden
Skrivelse fra Lars Hagensen.
Information om festdagene.

b. Kontaktpersonen
Taget til efterretning at medarbejdere ikke kontaktes udenfor arbejdstiden.

c. Kassereren
Intet.

d. Præsterne
Intet.

e. Kirkeudvalget
Intet.

f. Kirkeværgen
Intet.

g. Præstegårdsudvalget
Intet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Ingen tilmeldte til arrangementet den 22. maj. Kristine er interesseret i at komme igen.
Enighed om deltagelse i Kulturarrangement den 20. maj 2023.

i. Kommunikationsudvalget
Information om annoncering af festdagene.

j. Medarbejderrepræsentanten
Forslag om indkøb af insekthotel. Evt. aktivitet i forbindelse med et børnearrangement.

k. Renoveringsudvalget
Intet.

l. Liturgiudvalget
Opmærksomhed på brug af både fremskudt alter og hovedalter.

m. Musikudvalget
Lars indkalder til møder.

n. KIC
Vi er i oktober vært for ”Biblen Leth fortalt” v. Karsten Leth.

8. Kirkens liv og vækst.
Forslag om at invitere ind til deltagelse i kirkeaktivitet vedtages.

9. Skal vi fortsætte med KIC.
Enighed om vi afslutter samarbejdet ved udgangen af 2022.

10. Underskrive referat fra 26. april 2022
Underskrives.

11. Eventuelt
Forslag om, at debatpunkter sættes først på dagsorden. Vedtaget.
Overvej indkøb af enkelt knæfald fast ved lille alter, samt indkøb af dobbelt knæfald.