Dagsorden for menighedsrådsmøde den 24. januar 2023

1.Spørgetid til menighedsrådet.

2.Kirkens liv og vækst. Fælles punkt.

3. Unges trivsel.Punkt ved Mette Hansen. 
                                   
4. Provstesynsprotokol over Vor Frue Kirke 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

5. Provstesynsprotokol over Sognehus og Latinskolen 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

6. Provstesynsprotokol over præsteboligen Georgsgade 50, 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.

7. Samarbejde med Foreningen Måle Fortælleteater / H.C. Andersen Festivals i uge 34 2023.
Brev fra Måle Fortælleteater vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.

8. Godkendelse af referatet fra aktivitetsudvalgsmødet den 20. januar 2023.
Referatet omdeles og gennemgås på mødet.
Punkt ved Maiken B. M. Madsen.

9. Forespørgsel fra Nørkledamerne om at opsætte en montre.
I sognehuset under trappen eller forenden af gangen ved toiletterne?
Punkt ved Merry Hansen og Maiken B. M. Madsen.

10. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget m. KIC

11.Eventuelt.