Dagsorden for menighedsrådsmøde den 23.arpil 2024

1.     Kirkens liv og vækst.

        Emne?: Kom gerne med forslag på dagen.

        Fælles punkt.

 

2.     Beretning ved formanden i h. t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.

        Punkt ved Birgit Nielsen.

 

3.     Forslag om, at flere menighedsrådsmedlemmer bidrager til årsberetningen ved orienteringsmødet den 14. maj.

        F.eks. kirkeværgen, kasseren, aktivitetsudvalget samt øvrige udvalg.

        Evt. aftale en dag hvor vi gennemgår beretningen.

        Punkt ved Birgit Nielsen.

 

4.     Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2024.

         Regnskabet eftersendes.

        Punkt ved Birgit Marcher.

 

5.     Skema til dialogmøde 2025 – afleveret den 13. april 2024 ved møde med provstiudvalget.

          Herefter en tilføjelse (lamper).

          Punkt ved Flemming Hanghøj.

 

6.     Møde om fremtidigt samarbejde i City Kirkerne.

          Se vedhæftede.

          Datoen den 15. maj ændret til? Oplyses senere.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

7.     Syng Sammen i Kirkerne i Centrum

        Skal vi fortsætte med at deltage?

          Se vedhæftede.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

8.     KIC-Portalen – skal vi fortsætte med den?

          Orientering ved Elisabeth B. Marcussen

          Se vedhæftede.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

9.     Underskrive referatet fra menighedsrådsmødet den 19. marts 2024.

          Punkt ved Birgit Nielsen.

 

10.   Meddelelser fra:

a.       Formanden

b.      Kontaktpersonen

c.       Kassereren

d.      Præsterne

e.      Kirkeudvalget

f.       Kirkeværgen

g.      Præstegårdsudvalget

h.      Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget

i.        Kommunikationsudvalget

j.        Medarbejderrepræsentanten

k.       Liturgiudvalget

l.        Musikudvalget

m.     KIC

 

11.   Eventuelt.

 

12.   Spørgetid til menighedsrådet.

 

Med venlig hilsen

Birgit Nielsen

Formand