Gudstjeneste i hjemmet

 

Har man vanskeligt ved at komme til gudstjeneste i Vor Frue Kirke, kommer præsterne gerne og holder gudstjeneste med altergang i hjemmet. Man henvender sig til den præst, man ønsker skal komme. Kontaktoplysninger finder I her.