Om Vor Frue Kirke

 

Vor Frue Kirke - en korskirke

Vor Frue Kirke antages at være Odenses ældste kirke, og den indtog en særstilling ved at være knyttet til det ene af øens daværende to provstier.

Efter at nogle engelske benediktinermunke havde lært danskerne at brænde mursten, blev den nuværende kirke omkring år 1250 opført som korskirke…

En stor mængde kvadersten fra den oprindelige kirke blev overalt indsat mellem teglstenene. På nogle af dem ses stadig eksempler på stenhuggerarbejde fra den ældste stenkirke. Ifølge Hugo Johannsen, Nationalmuseet, kan det ikke udelukkes, “at der forud for den delvis bevarede romanske kvaderstenskirke har stået en trækirke på samme sted.”

Vor Frue Kirke befandt sig oprindelig ved bygrænsen, og lige uden for denne lå Sankt Jørgensgården. Til Sankt Jørgensgården var knyttet en kirke, som sikkert også er blevet betjent af præsterne ved Vor Frue Kirke.
 

Latinskolen

Ved siden af Vor Frue Kirke ligger Latinskolen eller Den kateketiske Skole, den ældst bevarede verdslige bygning i Odense. Skolen oprettedes i 1308 som skole (i stuen) og beboelse (på 1. sal). Den nuværende bygning stammer formentlig fra 1528. Eleverne fik gratis undervisning imod en daglig forpligtigelse til korsang i kirken.

Skolens første funktion har dog nok snarere været at fungere som en art præsteseminarium. I 1860 blev bygningen ombygget til ligkapel, og undervisningen fortsatte på den anden side af gaden, i bygningen “Skolegården”, Overgade 66.

I denne skolebygning har den kendte præst og folkemindeforsker, H. F. Feilberg, undervist, da han kom til Fyn efter i 1864 at være afskediget fra sit embede i Slesvig af den tyske Civilregering. Som provst Switzers kateket (ordineret 11. okt. 1865) skulle han hveranden søn- og helligdag prædike i Vor Frue Kirke.

I 1996 blev latinskolen inddraget som en del af det nyindrettede sognehus i den tidligere Tekniske Skole.

Kilde: H. Rasmussen: Vor Frue Kirke i Odense. 1905, Marius KRISTENSEN: H. F. Feilberg. 1923, August F. Schmidt: “H. F. Feilberg og Fyn” i Fynsk Hjemstavn, 1934. Wilhelm Reiss: Vor Frue Kirke i Odense. 1981 og Hugo Johannsen: Vor Frue Kirke. Odense.
 

 

Se her en lille film om Vor Frue Kirke, hvor sognepræst Jørgen Samsing Bendixen fortæller om kirkens historie, bygninger og den igangværende renovering:

Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet fra Vor Frue Kirke og sogn. Udfyld formularen nedenfor, og du er snart klar til at modtage friske nyheder om koncerter, spændende foredrag og udflugter, gudstjenester og nyt om kirkens liv. Nyhedsbrevet udkommer ca. én gang om måneden.

Den Åbne Kirke

Vor Frue Kirke i Odense er åben for kirkegængere og besøgende tirsdag til fredag mellem kl. 10-15 (fra 15.5 til 15.9) og lørdag mellem kl. 10-12. I perioden fra 15. september til 15. maj er åbningstiden tirsdag til fredag mellem kl. 10-14.

Der kan være andre arrangementer i dette tidsrum i kirken eller i sognehuset. For kontorets åbningstider se under menupunktet ”kontakt”.