Fødsel og navngivning

Ved fødsler, hvor en jordemoder medvirker, anmeldes fødslen automatisk, og forældrene skal ikke foretage sig yderligere.
Har der ikke medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen til det sogn, hvor moren har bopæl.
 
Ugifte forældre skal få faderskabet registreret ved at indberette en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk.
Indberetningen skal ske senest 28 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.
Barnet skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved digital anmeldelse på www.borger.dk eller i forbindelse med dåb i kirken.

Der kan læses mere om navne, navneregler og godkendte navne på Familieretsstyrelsens hjemmeside - klik på HER
 
Yderligere oplysninger kan også hentes på personregistrering.dk