Navneændring

Navneændring

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk

Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 559,40 kr. (pr. 2. juni 2023) og beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan påbegyndes, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneeændring ved vielse er gratis!

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId,
eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller kom til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.