Odenses ældste kirke - i "Den gamle bydel"

Vielse uden for kirkerummetbryllup

Det er nu muligt at blive viet uden for kirkerummet. Inden for en foreløbig to-årig prøveperiode kan man henlægge sin kirkelige vielse til et andet egnet lokale end kirkerummet eller til den frie natur.

Brudeparret skal have en særlig tilknytning til det sted, hvor de gerne vil vies, og det er en forudsætning, at brudeparret og præsten er enige om det sted, hvor vielsen skal finde sted. Og biskoppens tilladelse til vielse uden for kirkerummet skal indhentes i hvert enkelt tilfælde.

Vielse uden for kirkerummet må ikke forstyrres af det offentlige rum, og vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være vidne til en kirkelig vielse i det fri. Det er op til brudeparret at indhente de nødvendige tilladelser hos ejer eller politimyndighed, hvis det er nødvendigt.

Efter hver enkelt vielse uden for kirkerummet skal der foretages en kort evaluering, som både præst og brudepar skal udfærdige. Denne evaluering indsendes til biskoppen.