Odenses ældste kirke - i "Den gamle bydel"

Vægterafslutning fredag 29. august


Fredag den 29. august er den endelige afslutning på årets vægtergang med deltagelse af vægtere fra andre byer.

Vægterrundgangen starter som vanligt i Overgade, og når til Vor Frue Kirke ca. kl. 22.

Efter gudstjenesten står vægterne for underholdningen i Latinskolen.

Menighedsrådet er her vært ved et let traktement.


       nattevægter